`Soto y la Cultura Ssegura´ 26-04-2022. De Björk a Emma Cohen